słownik pojęć

slownikpojęćTranskrypcja
Przy podawaniu terminów japońskich posługujemy się obowiązującą międzynarodową transkrypcją, gdzie:
•    F – wymawiamy w sylabie FU dwuwargowo (jakbyśmy zdmuchiwali świecę)
•    G – w śródgłosie wymawiamy nosowo
•    J – wymawiamy „dż”, np. JU – wym. DŻU
•    R – wymawiamy bardzo miękko jako dźwięk pośredni między R i L
•    L – wymawiamy bez labializacji (bez zaokrąglania warg), przejawia tendencje do zanikania, np. TSUKI czytamy jak cki
•    W – wymawiamy dwuwargowo, jak w wyrazie aUtor
•    Y – wymawiamy jak polskie j – OYAMA czytamy Ojama
•    SH – wymawiamy jak sz, np. SHIHAN – Szihan
•    CH – wymawiamy jak cz, np. KANCHO – Kanczo.

 

Czytaj więcej… Słownik pojęć