wymagania egzaminacyjne

Do 14 lat

Na stopnie dla dzieci i młodzików do 14 lat

KYU 10.1

    1. Pozycje: fudo-dachi
    2. Uderzenia/cięcia: morote tsuki (jodan, chudan, gedan)
    3. Kopnięcia: hiza-geri chudan
    4.Test sprawności: 50 x zaciskanie pięści, 10 przysiadów
    5. Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa na sali, w szatni, strefy (jodan, chudan, gedan), znaczenie słowa kiai -„okrzyk”

Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa na sali, w szatni, strefy (jodan, chudan, gedan), znaczenie słowa kiai -„okrzyk”

Czytaj więcej…Wymagania egzaminacyjne do 14 lat

 

Powyżej 14 lat

Wymagania egzaminacyjne powyżej 14 lat

 

10 KYU pomarańczowy pas (minimum 1 miesiąc treningu)

     1.    Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązanie obi.
    2.    Znaczenie słowa kyoku-shin-kai oraz znajomość etykiety dojo i przysięgi dojo.
    3.    Liczenie po japońsku do 10.
    4.    Pozycje: fudo-dachi, yoi-dachi, uchi-hachi-ji-dachi, haisoku-dachi, zenkutsu-dachi.
    5.    Uderzenia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan).

 

Czytaj więcej…Wymagania egzaminacyjne powyżej 14 lat